De 4 belangrijkste aspecten van creativiteit in een organisatie!

De creaviteitstest geeft je een beeld van je eigen creativiteit, het creatieve klimaat binnen je team en de organisatie. De test kijkt in het bijzonder naar deze 4 aspecten van creativiteit binnen een organisatie:

1.         Persoonlijke creativiteit: Jouw persoonlijke houding ten opzichte van creativiteit.
2.         Team creativiteit: De invloed van het teamgedrag op creativiteit.
3.         Leiderschap: Hoe de leiderschapsstijl van je manager creativiteit stimuleert.
4.         Organisatie creativiteit: Hoe jouw organisatie creativiteit aanstuurt.

Persoonlijke Creativiteit

Persoonlijke Creativiteit gaat over de perceptie die je hebt over hoe creatief je bent. Veel mensen zeggen van zichzelf dat ze niet creatief zijn, en vinden dat anderen veel creatiever zijn. Belangrijk bij het geloven in je eigen creativiteit is dat je ideeën gaat delen met anderen, dat je risico’s durft te nemen en dat je doorzettingsvermogen hebt om zaken tot een goed einde te brengen. Hoe je omgeving en collega’s op jouw ideeën reageren is natuurlijk ook van invloed op je creatieve zelfbeeld. Om je creativiteit een boost te geven, zou je creativiteitstechnieken kunnen aanleren en die gaan toepassen op je werk; en betrek je collega’s daar dan gelijk bij! Zo inspireer je anderen om problemen met een creatieve blik te bekijken.

Team Creativiteit

 Team Creativiteit betekent dat jouw team elkaars creativiteit aanboort en benut. Een cruciale basis voor creativiteit is dat je team echt open staat voor elkaars ideeën, zonder dat je hoeft te vrezen dat een ander er met jouw ideeën vandoor gaat. Je moet je vrij voelen om ideeën te delen omdat je weet dat dat gewaardeerd wordt en dat je ideeën een kans krijgen. Het is mooi als er een teamgevoel is waarbij motivatie, kennisoverdracht en inspiratie belangrijk zijn. Het volop benutten van de diversiteit in je team leidt tot creatieve kruisbestuiving.

Leiderschap

Een duidelijk draagvlak voor creativiteit vanuit de organisatie geeft alle medewerkers de ruimte die er nodig is om tot innovaties te komen. Verder is de leiderschapstijl van je leidinggevende bepalend voor de mate van creativiteit in het team: hierbij gaat het om de mate waarin de leidinggevende open staat voor creatieve ideeën, dit stimuleert en waardeert – en vaak is hierbij een eenvoudig complimentje “Goed gedaan joh!” genoeg.  Zonder het nemen van risico’s komen break-through innovaties niet van de grond, dus de baas moet soms maar eens even ‘de andere kant uit kijken’.

Organisatie creativiteit

Een creatieve cultuur is wat elke organisatie na moet streven om zeker te zijn van het voortbestaan. Zo zou jouw organisatie helder moeten zijn over haar innovatie-strategie. Het topmanagement moet duidelijk het belang ervan uitdragen en hoe men wil dat de medewerkers hier invulling aan geven. Er moeten stimulansen gecreëerd worden die support en ruimte geven aan creativiteit (en deze niet blokkeren): je kunt hierbij denken aan tijd-voor-creativiteit, budget, beloning van goede ideeën. Veel bedrijven hebben een idee-management systeem waarin ideeën op waarde beoordeelt worden en je tijdige en duidelijke feedback krijgt op je ingezonden ideeën krijgt. Om de creativiteit te stimuleren is een prettige werkomgeving met licht, lucht en ruimte voor ontdekkingen (ga eens naar buiten!) een belangrijke voorwaarde.

Referenties:

Mostert N. (2015). Belbin, the way forward for innovation teams. Journal of Creativity and Business Innovation, Vol. 1, 2015. http://www.journalcbi.com/belbin-for-innovation-teams.html

Mostert N. (2014). New Product Development. Diverging conversations through facilitation – 24 cases, 74-77. http://www.2facilitate.nl/welkom/publicaties/diverging-conversations-through-facilitation-24-targeted-cases/

Mostert N. (2008). Measuring creativity – How to measure creativity on 8 different levels in your organization. HRM Review, Volume VIII, Issue XII, 37-46. http://mccim.nl/publications/how-to-measure-creativity.pdf

Mostert N (2007). Diversity of the mind as the key to successful creativity at Unilever. Creativity and Innovation Management, Volume 16, no 1, 93-90. http://mccim.nl/publications/diversity-of-the-mind.pdf and http://www3.interscience.wiley.com/journal/117967136/abstract

Mostert NM & Bruins Slot H (2004). Creativity, the knowledge connector. Knowledge Management Tools and Techniques, Practitioners and Experts Evaluate KM Solutions, 255-269. http://books.google.com/books/elsevier?id=pRwl4JrQmYEC&pg=PA255&dq=the+knowledge+connector#PPA261,M1

Mostert N.M. (2001) . Creativity in organizations can be measured and acquired. Chemical Innovation, Volume 31, no. 11, 50-53. http://pubs.acs.org/subscribe/journals/ci/31/i11/html/11manage.html